سایت لینک گوگل Google Sitelink چیست و چه فوایدی دارد؟

سایت لینک گوگل Google Sitelink چیست و چه فوایدی دارد؟

سایت لینک گوگل Google Sitelink چیست و چه فوایدی دارد؟ سایت لینک، لینک‌هایی هستند که در نتیجه جستجوی گوگل به کاربر نشان داده می‌شود. سایت لینک‌ها فقط در صورتی که نام یک وب سایت خاص یا یک نام تجاری خاص را سرچ کنید برای شما نمایش داده می‌شود؛ و احتمالا بارها مشاهده کرده‌اید که با […]