الگوریتم Bert چیست و هدف گوگل از طراحی آن چه بوده است؟

الگوریتم Bert چیست و هدف گوگل از طراحی آن چه بوده است؟

گوگل برای رسیدن به هدف خود که رضایت کاربران است الگوریتم‌هایی طراحی نموده که به درک بیشتر و بهتر در جستجوهای کاربران کمک می‌کنند. الگوریتم‌هایی مانند پنگوئن، panda، Freshness و … که هرکدام به طریقی موجب می‌شوند نتایج بهتر و نزدیکتری به جستجوی کاربران برایشان نمایش داده شود، به دنبال همین هدف، گوگل جدیدترین الگوریتم […]